CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN M.K.T

Địa chỉ: 564 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 16 - Phường Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh.

Số nhân viên: 10-25

Website: Đang cập nhật

18

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN M.K.T đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kế Toán Viên - Kế Toán Nhập Liệu

Công Ty TNHH Tư Vấn & Dịch Vụ Tài Chính Kế Toán M.k.t

 6 triệu - 8 triệu
 10/12/2019
 Hồ Chí Minh

Nhập Liệu Chứng Từ, Hóa Đơn Vào Phần Mềm Kế Toán

Công Ty TNHH Tư Vấn & Dịch Vụ Tài Chính Kế Toán M.k.t

 7 triệu - 10 triệu
 10/12/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Thuế

Công Ty TNHH Tư Vấn & Dịch Vụ Tài Chính Kế Toán M.k.t

 9 triệu - 13 triệu
 10/12/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Tư Vấn & Dịch Vụ Tài Chính Kế Toán M.k.t

 10 triệu - 12 triệu
 25/08/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Viên

Công Ty TNHH Tư Vấn & Dịch Vụ Tài Chính Kế Toán M.k.t

 6 triệu - 10 triệu
 25/08/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Viên

Công Ty TNHH Tư Vấn & Dịch Vụ Tài Chính Kế Toán M.k.t

 6 triệu - 8 triệu
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Nhập Liệu

Công Ty TNHH Tư Vấn & Dịch Vụ Tài Chính Kế Toán M.k.t

 6 triệu - 8 triệu
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Tư Vấn & Dịch Vụ Tài Chính Kế Toán M.k.t

 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Tư Vấn & Dịch Vụ Tài Chính Kế Toán M.k.t

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Nhập Liệu

Công Ty TNHH Tư Vấn & Dịch Vụ Tài Chính Kế Toán M.k.t

 6 triệu - 8 triệu
 01/12/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Viên

Công Ty TNHH Tư Vấn & Dịch Vụ Tài Chính Kế Toán M.k.t

 5 triệu - 7 triệu
 01/12/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Tư Vấn & Dịch Vụ Tài Chính Kế Toán M.k.t

 8 triệu - 10 triệu
 15/11/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Nhập Liệu

Công Ty TNHH Tư Vấn & Dịch Vụ Tài Chính Kế Toán M.k.t

 3 triệu - 5 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Công Ty Cần Tuyển Kế Toán Viên

Công Ty TNHH Tư Vấn & Dịch Vụ Tài Chính Kế Toán M.k.t

 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2017
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Viên

Công Ty TNHH Tư Vấn & Dịch Vụ Tài Chính Kế Toán M.k.t

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp & Kế Toán Viên

Công Ty TNHH Tư Vấn & Dịch Vụ Tài Chính Kế Toán M.k.t

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Hồ Chí Minh

Công Ty Cần Tuyển Kế Toán Tổng Hợp & Kế Toán Viên

Công Ty TNHH Tư Vấn & Dịch Vụ Tài Chính Kế Toán M.k.t

 5 triệu - 7 triệu
 29/04/2017
 Hồ Chí Minh

Công Ty Cần Tuyển Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Tư Vấn & Dịch Vụ Tài Chính Kế Toán M.k.t

 7 triệu - 10 triệu
 29/04/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu