CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THỰC PHẨM QUỐC TẾ FOSI

Địa chỉ: 232/7 Cộng Hòa, Phường 12, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 25-50

Website: trungtamnghiencuuthucpham.vn

16

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THỰC PHẨM QUỐC TẾ FOSI đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kinh Doanh Tư Vấn An Toàn Thực Phẩm

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thực Phẩm Quốc Tế Fosi

 6 triệu - 8 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kỹ Thuật Công Bố Chất Lượng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thực Phẩm Quốc Tế Fosi

 6 triệu - 8 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Seo

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thực Phẩm Quốc Tế Fosi

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên IT Biết Photoshop

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thực Phẩm Quốc Tế Fosi

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Tư Vấn An Toàn Thực Phẩm

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thực Phẩm Quốc Tế Fosi

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh & Tư Vấn An Toàn Thực Phẩm

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thực Phẩm Quốc Tế Fosi

 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2018
 Hồ Chí Minh

Phó Phòng Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thực Phẩm Quốc Tế Fosi

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Giấy Phép Attp, Cbsp, Iso...

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thực Phẩm Quốc Tế Fosi

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Content Marketing

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thực Phẩm Quốc Tế Fosi

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thực Phẩm Quốc Tế Fosi

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên R & D

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thực Phẩm Quốc Tế Fosi

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thực Phẩm Quốc Tế Fosi

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Seo Marketing

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thực Phẩm Quốc Tế Fosi

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Seo Marketing

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thực Phẩm Quốc Tế Fosi

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Tại Tphcm

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thực Phẩm Quốc Tế Fosi

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm (r&d)

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thực Phẩm Quốc Tế Fosi

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu