Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

Địa chỉ: Số 103 Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, - Phường Nghi Hương - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An

Số nhân viên: 100-200

Website: Đang cập nhật

10

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giảng Viên Xã Hội Học

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

 Thương lượng
 15/08/2018
 Nghệ An

Giảng Viên Công Nghệ Thông Tin

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

 Thương lượng
 15/08/2018
 Nghệ An

Giảng Viên Quản Trị Du Lịch Khách Sạn

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

 Thương lượng
 15/08/2018
 Nghệ An

Giảng Viên Công Nghệ Sinh Học

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

 Thương lượng
 15/08/2018
 Nghệ An

Giảng Viên Toán Kinh Tế

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

 Thương lượng
 15/08/2018
 Nghệ An

Trưởng Phòng Tổ Chức Nhân Sự

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

 Thương lượng
 15/08/2018
 Nghệ An

Phó Phòng Tuyển Sinh

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

 Thương lượng
 15/08/2018
 Nghệ An

Chuyên Viên Đào Tạo

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

 Thương lượng
 15/08/2018
 Nghệ An

Giảng Viên Quản Trị Kinh Doanh

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

 Thương lượng
 15/08/2018
 Nghệ An

Giảng Viên Tiếng Nhật

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

 Thương lượng
 15/08/2018
 Nghệ An

Nhà tuyển dụng hàng đầu