Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

Địa chỉ: Số 103 Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, - Phường Nghi Hương - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An

Số nhân viên: 100-200

Website: Đang cập nhật

11

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân đang tuyển dụng 7 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Chuyên Viên Truyền Thông Pr

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

 Thương lượng
 31/12/2018
 Nghệ An

Chuyên Viên Tuyển Sinh

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

 Thương lượng
 31/12/2018
 Nghệ An

Giảng Viên Công Nghệ Sinh Học

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

 Thương lượng
 31/12/2018
 Nghệ An

Giảng Viên Toán Kinh Tế

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

 Thương lượng
 31/12/2018
 Nghệ An

Giảng Viên Quản Trị Du Lịch Khách Sạn

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

 Thương lượng
 31/12/2018
 Nghệ An

Giảng Viên Quản Trị Kinh Doanh

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

 Thương lượng
 31/12/2018
 Nghệ An

Giảng Viên Tiếng Nhật

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

 Thương lượng
 31/12/2018
 Nghệ An

Giảng Viên Xã Hội Học

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

 Thương lượng
 15/08/2018
 Nghệ An

Giảng Viên Công Nghệ Thông Tin

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

 Thương lượng
 15/08/2018
 Nghệ An

Trưởng Phòng Tổ Chức Nhân Sự

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

 Thương lượng
 15/08/2018
 Nghệ An

Phó Phòng Tuyển Sinh

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

 Thương lượng
 15/08/2018
 Nghệ An

Nhà tuyển dụng hàng đầu