Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hikari Việt nam

Địa chỉ: số 6a8a Khu Tập Thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: http://hikarivn.com/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hikari Việt nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu