Công ty liên doanh xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế FDI

Địa chỉ: 164 tòa nhà Liicogi13 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Số nhân viên: 10-25

Website: fdi-vietnam.com

5

việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty liên doanh xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế FDI không có tuyển dụng nào còn hạn.

Trưởng Phòng Đối Ngoại

Công Ty Liên Doanh Xúc Tiến Đầu Tư Và Hợp Tác Quốc Tế Fdi

 15 triệu - 20 triệu
 30/12/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Đối Ngoại Phòng Dự Án

Công Ty Liên Doanh Xúc Tiến Đầu Tư Và Hợp Tác Quốc Tế Fdi

 5 triệu - 7 triệu
 20/10/2017
 Hà Nội

Lái Xe

Công Ty Liên Doanh Xúc Tiến Đầu Tư Và Hợp Tác Quốc Tế Fdi

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Luật

Công Ty Liên Doanh Xúc Tiến Đầu Tư Và Hợp Tác Quốc Tế Fdi

 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2017
 Hà Nội

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Liên Doanh Xúc Tiến Đầu Tư Và Hợp Tác Quốc Tế Fdi

 5 triệu - 7 triệu
 06/04/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu