Công ty liên doanh xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế FDI

164 tòa nhà Liicogi13 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Về công ty

 Số nhân viên: 10-25

 Website: fdi-vietnam.com

Công ty hoạt động về lĩnh vực tư vấn, xúc tiến đầu tư và các ngành nghề liên quan

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty liên doanh xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế FDI đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh