Mầm non New Sun

Khu Đô thị Mễ Trì Hạ

Về công ty

 Số nhân viên: 50-100

 Website: Đang cập nhật

Là hệ thống Giáo dục liên cấp từ Mầm non đến tiểu học

Chúng tôi đang tuyển dụng

Mầm non New Sun đang tuyển dụng 6 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh