A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS)

Địa chỉ: 12F Harbour View Tower, 35 Nguyen Hue street, Dist.1, HCMC

Số nhân viên: 100-200

Website: http://ags-vn.com/vi/about_vi

33

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS) không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Dụng

A.i. GLobal Sun Partners Jsc (ags)

 7 triệu - 10 triệu
 01/05/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bộ Phận Thành Lập Doanh Nghiệp

A.i. GLobal Sun Partners Jsc (ags)

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Dụng Tiếng Nhật

A.i. GLobal Sun Partners Jsc (ags)

 7 triệu - 10 triệu
 22/03/2018
 Hồ Chí Minh

Trợ Lý Trưởng Phòng Nhân Sự

A.i. GLobal Sun Partners Jsc (ags)

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Tổng Vụ

A.i. GLobal Sun Partners Jsc (ags)

 10 triệu - 12 triệu
 15/03/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bp Mua Bán Và Sáp Nhập

A.i. GLobal Sun Partners Jsc (ags)

 10 triệu - 12 triệu
 22/03/2018
 Hà Nội

Trợ Lý Tổng Vụ

A.i. GLobal Sun Partners Jsc (ags)

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Trợ Lý Trưởng Phòng Nhân Sự

A.i. GLobal Sun Partners Jsc (ags)

 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Thực Tập Bộ Phận Kết Nối Doanh Nghiệp

A.i. GLobal Sun Partners Jsc (ags)

 Thương lượng
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Trợ Lý Trưởng Phòng Tổng Vụ

A.i. GLobal Sun Partners Jsc (ags)

 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh

Billing & Collection Specialist

A.i. GLobal Sun Partners Jsc (ags)

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh

Thực Tập Sinh Nhân Sự

A.i. GLobal Sun Partners Jsc (ags)

 Thương lượng
 13/10/2017
 Hồ Chí Minh

Trợ Lý Trưởng Phòng Tổng Vụ

A.i. GLobal Sun Partners Jsc (ags)

 12 triệu - 15 triệu
 11/11/2017
 Hồ Chí Minh

Thực Tập Kế Toán - Thuế

A.i. GLobal Sun Partners Jsc (ags)

 Thương lượng
 31/10/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/09/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu