VUS Anh van Hoi Viet My

Địa chỉ: C3 Golden Palace Le Van Luong

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: https://www.vus.edu.vn/

5

Việc làm

Giới thiệu về công ty

VUS Anh van Hoi Viet My đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 12 triệu - 15 triệu
 30/01/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 30/01/2019
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2019
 Hà Nội
 Thương lượng
 30/01/2019
 Hà Nội

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu