Công ty TNHH Zero VN

Địa chỉ: Số 1996, đường Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Số nhân viên: 50-100

Website: www.zerovn.com

4

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Zero VN đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 10 triệu - 15 triệu
 15/11/2019
 Phú Thọ

Quản Lý Spa

Công Ty TNHH Zero Vn

 8 triệu - 15 triệu
 15/11/2019
 Phú Thọ

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty TNHH Zero Vn

 12 triệu - 16 triệu
 18/01/2017
 Phú Thọ

Hành Chính Văn Phòng

Công Ty TNHH Zero Vn

 4 triệu - 6 triệu
 18/01/2017
 Phú Thọ

Nhà tuyển dụng hàng đầu