Công ty TNHH Trung Thành

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội
Website: http://trungthanh.com.vn/

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công ty TNHH Trung Thành không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Cụm công nghiệp Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội

Quy mô nhân sự
Trên 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
http://trungthanh.com.vn/