TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 5000-10000

Website: https://www.hutech.edu.vn/

66

Việc làm

Giới thiệu về công ty

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH đang tuyển dụng 6 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Lãnh Đạo Trung Tâm Đảm Bảo Chất Lượng

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 20 triệu - 25 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Lãnh Đạo Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 20 triệu - 25 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Lãnh Đạo Trung Tâm Quan Hệ Doanh Nghiệp

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 20 triệu - 25 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Lãnh Đạo Phòng Khoa Học Công Nghệ

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 20 triệu - 25 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Trợ Lý Hiệu Trưởng

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 20 triệu - 25 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Lãnh Đạo Phòng Công Tác Sinh Viên

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 20 triệu - 25 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Ban Thanh Tra

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 7 triệu - 15 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Giảng Viên Ngành Xét Nghiệm Y Học

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Giảng Viên Ngành Thú Y

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Trung Tâm Thực Hành Máy Tính

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 7 triệu - 15 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 15 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Giảng Viên/nghiên Cứu Viên Thiết Kế Đồ Họa

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phòng Khoa Học Công Nghệ

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 7 triệu - 15 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Giảng Viên Ngành Kinh Doanh Quốc Tế

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Lãnh Đạo Phòng Quản Trị

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 20 triệu - 25 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Giảng Viên/ Nghiên Cứu Viên Ngành An Toàn Thông Tin

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Giảng Viên/ Nghiên Cứu Viên Công Nghệ Sinh Học

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 15 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phòng Đào Tạo ( Bộ Phận Tuyển Sinh )

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 7 triệu - 15 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Huấn Luyện Viên Vovinam

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Giảng Viên Ngành Ngôn Ngữ Nhật

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu