TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 5000-10000

Website: https://www.hutech.edu.vn/

66

Việc làm

Giới thiệu về công ty

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH đang tuyển dụng 66 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Ban Thanh Tra

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 7 triệu - 15 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Lãnh Đạo Trung Tâm Đảm Bảo Chất Lượng

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 20 triệu - 25 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Giảng Viên Ngành Xét Nghiệm Y Học

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Giảng Viên Ngành Thú Y

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Lãnh Đạo Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 20 triệu - 25 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Trung Tâm Thực Hành Máy Tính

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 7 triệu - 15 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 15 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phòng Khoa Học Công Nghệ

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 7 triệu - 15 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Giảng Viên/nghiên Cứu Viên Thiết Kế Đồ Họa

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Giảng Viên Ngành Kinh Doanh Quốc Tế

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Lãnh Đạo Phòng Quản Trị

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 20 triệu - 25 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Lãnh Đạo Trung Tâm Quan Hệ Doanh Nghiệp

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 20 triệu - 25 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Giảng Viên/ Nghiên Cứu Viên Ngành An Toàn Thông Tin

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Giảng Viên/ Nghiên Cứu Viên Công Nghệ Sinh Học

Trường Đh Công Nghệ Tp.hồ Chí Minh

 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 15 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu