Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

Địa chỉ: 415/17 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: http://banthach.com

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu