Công ty Cổ phần Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp

Địa chỉ: Lô A2 đường CN8 khu công nghiệp từ liêm

Số nhân viên: 200-500

Website: nhomvietphap.com

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty Cổ phần Nhôm Việt Pháp - Nhà máy Nhôm Việt Pháp không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu