Công ty TNHH MTV Công Nghệ Tiếp Thị Trực Tuyến (OMTECH)

Địa chỉ: tầng 11, tòa nhà PVFCC 27 Đinh Bộ Lĩnh, P24, Bình Thạnh, TPHCM

Số nhân viên: 25-50

Website: http://omtechvn.com; http://www.facebook.com/omtechvn/

24

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH MTV Công Nghệ Tiếp Thị Trực Tuyến (OMTECH) không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Tiếp Thị Trực Tuyến (omtech)

 10 triệu - 12 triệu
 20/09/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Tiếp Thị Trực Tuyến (omtech)

 10 triệu - 12 triệu
 20/09/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Tiếp Thị Trực Tuyến (omtech)

 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Tiếp Thị Trực Tuyến (omtech)

 10 triệu - 12 triệu
 20/09/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Nhân Viên Văn Phòng-khả Năng Tiếng Anh

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Tiếp Thị Trực Tuyến (omtech)

 7 triệu - 10 triệu
 20/09/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Tiếp Thị Trực Tuyến (omtech)

 10 triệu - 12 triệu
 20/06/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Tiếp Thị Trực Tuyến (omtech)

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Tiếp Thị Trực Tuyến (omtech)

 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Tiếp Thị Trực Tuyến (omtech)

 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Hành Chính Văn Phòng Biết Tiếng Anh

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Tiếp Thị Trực Tuyến (omtech)

 8 triệu - 12 triệu
 30/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Online Biết Tiếng Anh

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Tiếp Thị Trực Tuyến (omtech)

 10 triệu - 12 triệu
 30/01/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Tiếp Thị Trực Tuyến (omtech)

 10 triệu - 12 triệu
 30/01/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

N/v Kinh Doanh Online Cho Thị Trường Châu âu

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Tiếp Thị Trực Tuyến (omtech)

 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh

N/v Kinh Doanh Online Sử Dụng Tiếng Anh

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Tiếp Thị Trực Tuyến (omtech)

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2017
 Hồ Chí Minh

N/v Kinh Doanh Online Cho Thị Trường Châu âu

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Tiếp Thị Trực Tuyến (omtech)

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu