Công ty TNHH Minh An Tech

Địa chỉ: 25/16 đường số 3, phường Bình An, quận 2

Số nhân viên: 10-25

Website: Đang cập nhật

18

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Minh An Tech đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Trưởng Nhóm Họa Viên

Công Ty TNHH Minh An Tech

 Thương lượng
 02/03/2019
 Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Minh An Tech

 Thương lượng
 02/03/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 02/03/2019
 Hồ Chí Minh

Họa Viên Triển Khai Kiến Trúc

Công Ty TNHH Minh An Tech

 7 triệu - 10 triệu
 02/03/2019
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu

Công Ty TNHH Minh An Tech

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Triển Khai Kết Cấu

Công Ty TNHH Minh An Tech

 Thương lượng
 15/09/2018
 Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Minh An Tech

 Thương lượng
 15/09/2018
 Hồ Chí Minh

Họa Viên Triển Khai Kiến Trúc

Công Ty TNHH Minh An Tech

 Thương lượng
 15/05/2018
 Hồ Chí Minh

Trưởng Nhóm Họa Viên

Công Ty TNHH Minh An Tech

 Thương lượng
 15/05/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Triển Khai Kết Cấu

Công Ty TNHH Minh An Tech

 Thương lượng
 15/04/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Triển Khai Kết Cấu

Công Ty TNHH Minh An Tech

 Thương lượng
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Minh An Tech

 Thương lượng
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Họa Viên Triển Khai Kiến Trúc

Công Ty TNHH Minh An Tech

 Thương lượng
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Họa Viên Kết Cấu

Công Ty TNHH Minh An Tech

 Thương lượng
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Minh An Tech

 Thương lượng
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh

Tuyển Giúp Việc Nhà

Công Ty TNHH Minh An Tech

 Thương lượng
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh

Họa Viên Kiến Trúc

Công Ty TNHH Minh An Tech

 Thương lượng
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu