CÔNG TY TNHH PHA LÊ VIỆT TIỆP THÁI BÌNH

Địa chỉ: Lô 43.588,1 m2, Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Quy mô nhân sự: Trên 300 người

Website: phaleviettiep.com

64

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH PHA LÊ VIỆT TIỆP THÁI BÌNH đang tuyển dụng 19 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Lái Xe Nâng

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2020
 Nam Định, Thái Bình

Lái Xe Tải

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2020
 Nam Định, Thái Bình

Bếp Trưởng Nhà Máy

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2020
 Nam Định, Thái Bình

Kỹ Thuật Viên Sản Xuất

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2020
 Nam Định, Thái Bình

Kế Toán Kho

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2020
 Nam Định, Thái Bình

Giám Đốc Nhà Máy [tại Thái Bình]

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2020
 Thái Bình

Giám Đốc Nhà Máy - Thái Bình

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 Trên 15 triệu
 30/03/2020
 Hà Nội

Kế Toán Trưởng [thu Nhập 15 Triệu / Tháng]

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 10 triệu - 15 triệu
 30/03/2020
 Thái Bình

Kỹ Sư Thiết Kế [tại Thái Bình]

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2020
 Nam Định, Thái Bình

Kỹ Sư Lập Trình / Gia Công Máy Phay / Máy Tiện CNC

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2020
 Nam Định, Thái Bình

Kỹ Sư Trưởng Ca Sản Xuất

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2020
 Nam Định, Thái Bình

Kỹ Sư Điện Tự Động Tại Thái Bình

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2020
 Nam Định, Thái Bình

Nhân Viên QC - Quản Lý Chất Lượng (thái Bình)

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2020
 Thái Bình

Nhân Viên Kế Toán Vật Tư [tại Thái Bình]

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2020
 Thái Bình

Thợ Tiện CNC [tại Thái Bình]

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2020
 Thái Bình
 15 triệu - 20 triệu
 10/01/2020
 Thái Bình

Nhân Viên Kế Toán [tại Thái Bình]

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 7 triệu - 10 triệu
 10/01/2020
 Thái Bình

Giám Đốc Nhà Máy

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 25 triệu - 30 triệu
 10/01/2020
 Nam Định, Thái Bình

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 Thương lượng
 12/12/2018
 Thái Bình

Kỹ Sư Lập Trình, Gia Công Máy Phay, Máy Tiện CNC

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 Thương lượng
 30/05/2018
 Thái Bình

Kỹ Sư Thiết Kế Khuôn Mẫu

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 Thương lượng
 30/05/2018
 Thái Bình

Giám Đốc Nhà Máy

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 Thương lượng
 30/05/2018
 Thái Bình

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 Thương lượng
 30/05/2018
 Thái Bình

Thiết Kế Đồ Họa

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 7 triệu - 13 triệu
 30/05/2018
 Thái Bình

Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 3 triệu - 5 triệu
 30/05/2018
 Nam Định, Thái Bình

Kỹ Sư Điện Tự Động

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 Thương lượng
 30/05/2018
 Thái Bình

Công Nhân Cơ Khí (phay,tiện,mài,nguội)

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 Thương lượng
 30/05/2018
 Thái Bình

Thợ Phay CNC

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 Thương lượng
 30/05/2018
 Thái Bình

Thợ Bảo Dưỡng, Sửa Chữa

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 5 triệu - 8 triệu
 30/05/2018
 Thái Bình

Trưởng Phòng Kế Toán

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

 Thương lượng
 10/05/2018
 Nam Định, Thái Bình

Nhà tuyển dụng hàng đầu