Công ty TNHH KHKT Năng Lượng Mặt Trời Boviet

Địa chỉ: Lô B5, B6 Khu công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng, Yên Dũng, Tp Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Số nhân viên: 1000-5000

Website: shui.rs@boviet.vn

75

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH KHKT Năng Lượng Mặt Trời Boviet đang tuyển dụng 15 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Cán Bộ Dự Bị Trung Quốc

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 19/04/2019
 Bắc Giang

Chủ Quản Sản Xuất (trưởng Phòng )

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 20 triệu - 25 triệu
 19/04/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Thu Mua

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 10 triệu - 12 triệu
 24/04/2019
 Bắc Giang

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 25 triệu - 30 triệu
 24/04/2019
 Bắc Giang

Phó Chủ Quản Kế Hoạch

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 20 triệu - 25 triệu
 24/04/2019
 Bắc Giang

Phó Chủ Quản Thu Mua

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 15 triệu - 20 triệu
 24/04/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 12 triệu - 15 triệu
 24/04/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Kế Hoạch

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 10 triệu - 12 triệu
 24/04/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 10 triệu - 12 triệu
 24/04/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 10 triệu - 12 triệu
 24/04/2019
 Bắc Giang

Trợ Lý Kỹ Sư/kỹ Sư Hệ Thống

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 15 triệu - 20 triệu
 24/04/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Môi Trường

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 24/04/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 24/04/2019
 Bắc Giang

Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 7 triệu - 10 triệu
 24/04/2019
 Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 14/03/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Thu Mua

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 14/03/2019
 Bắc Giang

Tổ Trưởng

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 07/03/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Thủ Quỹ

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 04/03/2019
 Bắc Giang

Tổ Trưởng

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 20/01/2019
 Bắc Giang

Kỹ Thuật Viên R&d

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 7 triệu - 10 triệu
 14/01/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Hệ Thống

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 14/01/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Thu Mua ( Lương 7 - 10 Triệu )

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 7 triệu - 10 triệu
 11/01/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Bảo Vệ

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 30/11/2018
 Bắc Giang

Nhân Viên Tuyển Dụng

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2018
 Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 25 triệu - 30 triệu
 31/12/2018
 Tây Ninh

Nhân Viên Đo Lường Chất Lượng

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 31/12/2018
 Bắc Giang

Nhân Viên Thống Kê Chất Lượng

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 31/12/2018
 Bắc Giang

Nhân Viên Thủ Quỹ

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 31/12/2018
 Bắc Giang

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 20 triệu - 25 triệu
 31/12/2018
 Bắc Giang

Nhà tuyển dụng hàng đầu