Công ty TNHH KHKT Năng Lượng Mặt Trời Boviet

Địa chỉ: Lô B5, B6 Khu công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng, Yên Dũng, Tp Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Số nhân viên: 1000-5000

Website: shui.rs@boviet.vn

63

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH KHKT Năng Lượng Mặt Trời Boviet đang tuyển dụng 8 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Chủ Quản Sản Xuất (trưởng Phòng )

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 20 triệu - 25 triệu
 19/04/2019
 Bắc Giang

Cán Bộ Dự Bị Trung Quốc

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 19/04/2019
 Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 14/03/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Thu Mua

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 14/03/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2019
 Bắc Giang

Tổ Trưởng

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 07/03/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Thủ Quỹ

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 04/03/2019
 Bắc Giang

Tổ Trưởng

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 20/01/2019
 Bắc Giang

Kỹ Thuật Viên R&d

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 7 triệu - 10 triệu
 14/01/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Hệ Thống

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 14/01/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Thu Mua ( Lương 7 - 10 Triệu )

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 7 triệu - 10 triệu
 11/01/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Bảo Vệ

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 30/11/2018
 Bắc Giang

Nhân Viên Tuyển Dụng

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2018
 Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 25 triệu - 30 triệu
 31/12/2018
 Tây Ninh

Nhân Viên Đo Lường Chất Lượng

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 31/12/2018
 Bắc Giang

Nhân Viên Thống Kê Chất Lượng

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 31/12/2018
 Bắc Giang

Nhân Viên Thủ Quỹ

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 31/12/2018
 Bắc Giang

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 20 triệu - 25 triệu
 31/12/2018
 Bắc Giang

Chủ Quản Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 15/10/2018
 Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Anh

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 20/10/2018
 Bắc Giang

Nhân Viên Tuyển Dụng

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 7 triệu - 10 triệu
 20/09/2018
 Bắc Giang

Nhân Viên Văn Hóa Doanh Nghiệp

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 30/09/2018
 Bắc Giang

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 7 triệu - 10 triệu
 05/10/2018
 Bắc Giang

Nhà tuyển dụng hàng đầu