Công ty TNHH KHKT Năng Lượng Mặt Trời Boviet

Địa chỉ: Lô B5, B6 Khu công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng, Yên Dũng, Tp Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Số nhân viên: 1000-5000

Website: Đang cập nhật

77

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH KHKT Năng Lượng Mặt Trời Boviet đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 10 triệu - 12 triệu
 14/12/2019
 Bắc Giang

Kĩ Sư Chất Lượng

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 15 triệu - 20 triệu
 31/12/2019
 Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 12 triệu - 15 triệu
 14/10/2019
 Bắc Giang

Chủ Quản Sản Xuất (trưởng Phòng )

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 20 triệu - 25 triệu
 19/10/2019
 Bắc Giang

Cán Bộ Dự Bị Trung Quốc

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 12 triệu - 15 triệu
 19/10/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Thu Mua

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Thu Mua

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 14/05/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 5 triệu - 7 triệu
 30/07/2019
 Bắc Giang

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 25 triệu - 30 triệu
 24/07/2019
 Bắc Giang

Phó Chủ Quản Kế Hoạch

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 20 triệu - 25 triệu
 24/07/2019
 Bắc Giang

Phó Chủ Quản Thu Mua

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 15 triệu - 20 triệu
 24/04/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 12 triệu - 15 triệu
 24/04/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Kế Hoạch

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 10 triệu - 12 triệu
 24/04/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 10 triệu - 12 triệu
 24/04/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 10 triệu - 12 triệu
 24/04/2019
 Bắc Giang

Trợ Lý Kỹ Sư/kỹ Sư Hệ Thống

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 15 triệu - 20 triệu
 24/04/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Môi Trường

Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet

 Thương lượng
 24/04/2019
 Bắc Giang

Nhà tuyển dụng hàng đầu