Công Ty TNHH TMDV Wholemart

Địa chỉ: 335/1 Điện Biên Phủ F4 Quận 3.

Số nhân viên: 50-100

Website: www.thegomhouse.com

31

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH TMDV Wholemart đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Content Marketing The Gom House

Công Ty TNHH TMDV Wholemart

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Cửa Hàng Trưởng The Gom House

Công Ty TNHH TMDV Wholemart

 9 triệu - 13 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH TMDV Wholemart

 5 triệu - 7 triệu
 05/06/2019
 Hồ Chí Minh

Marketing Manager Ngành Bán Lẻ

Công Ty TNHH TMDV Wholemart

 20 triệu - 25 triệu
 08/03/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Trưởng - Ngành Bán Lẻ

Công Ty TNHH TMDV Wholemart

 15 triệu - 20 triệu
 14/03/2019
 Hồ Chí Minh

Social Media Leader

Công Ty TNHH TMDV Wholemart

 15 triệu - 20 triệu
 06/03/2019
 Hồ Chí Minh

Graphic Designer

Công Ty TNHH TMDV Wholemart

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Tông Hợp

Công Ty TNHH TMDV Wholemart

 8 triệu - 12 triệu
 11/04/2018
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 06/01/2018
 Hồ Chí Minh

Bảo Vệ Cửa Hàng

Công Ty TNHH TMDV Wholemart

 3 triệu - 5 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh
 4 triệu - 5 triệu
 17/11/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Lương Cao

Công Ty TNHH TMDV Wholemart

 7 triệu - 10 triệu
 29/10/2017
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 12/10/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Content Marketing/copywriter

Công Ty TNHH TMDV Wholemart

 10 triệu - 12 triệu
 05/10/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Content Marketing/copywriter

Công Ty TNHH TMDV Wholemart

 5 triệu - 7 triệu
 05/10/2017
 Hồ Chí Minh

Marketing Manager

Công Ty TNHH TMDV Wholemart

 12 triệu - 15 triệu
 15/10/2017
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 09/08/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu