Công Ty TNHH PNK

Địa chỉ: Số 14 phố Kim Đồng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai

Số nhân viên: 200-500

Website: Đang cập nhật

30

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty TNHH PNK không có tuyển dụng nào còn hạn.

 8 triệu - 15 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội
 18 triệu - 20 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu
 30/03/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 15 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 30/03/2019
 Hà Nội, Hà Tây
 18 triệu - 20 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội
 >= 30 triệu
 30/03/2019
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 15 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội
 25 triệu - 30 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội
 20 triệu - 25 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội
 20 triệu - 25 triệu
 30/03/2019
 Hà Nội
 >= 30 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu