CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

Địa chỉ: Đồng Hới - Quảng Bình

Số nhân viên: 10-25

Website: http://www.udic.com.vn/

12

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Thu Nhập 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Công Trình Hạ Tầng

 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Quảng Bình

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Công Trình Hạ Tầng

 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2019
 Cần Thơ

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Công Trình Hạ Tầng

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Quảng Bình

Kỹ Sư Điện Nước

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Công Trình Hạ Tầng

 8 triệu - 12 triệu
 31/03/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Thi Công

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Công Trình Hạ Tầng

 8 triệu - 15 triệu
 31/03/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Qs

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Công Trình Hạ Tầng

 8 triệu - 15 triệu
 31/03/2019
 Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Công Trình Hạ Tầng

 Thương lượng
 15/03/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Điện Nước

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Công Trình Hạ Tầng

 Thương lượng
 15/03/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư An Toàn

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Công Trình Hạ Tầng

 Thương lượng
 15/03/2017
 Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Công Trình Hạ Tầng

 Thương lượng
 25/01/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư An Toàn

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Công Trình Hạ Tầng

 Thương lượng
 25/01/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Điện Nước

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Công Trình Hạ Tầng

 Thương lượng
 25/01/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu