Hanoi Voyages

Địa chỉ: Tầng 12, số 144 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: hanoivoyage.com

12

việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Hanoi Voyages không có tuyển dụng nào còn hạn.

 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2017
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội
 Thương lượng
 01/04/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 01/04/2017
 Hà Nội

Điều Hành Tour

Hanoi Voyages

 5 triệu - 7 triệu
 10/03/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 25/02/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2016
 Hà Nội
 Thương lượng
 31/12/2016
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2016
 Hà Nội
 Thương lượng
 31/12/2016
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu