Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Đông Đô

Địa chỉ: Số 5/447 Lạc Long Quân- Xuân La- Tây Hồ

Số nhân viên: 50-100

Website: http://ddic.vn

33

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Đông Đô đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

 12 triệu - 15 triệu
 31/10/2019
 Hà Nội, Hưng Yên

[ Hà Nội] Kiến Trúc Sư

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2019
 Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Trắc Đạc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Hưng Yên

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

 8 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính-nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

 5 triệu - 7 triệu
 15/11/2018
 Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Anh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Điện

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

 8 triệu - 13 triệu
 15/10/2018
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Kết Cấu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

 7 triệu - 10 triệu
 15/10/2018
 Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội

Trợ Lý - Phiên Dịch Tiếng Anh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Điện

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2018
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

 10 triệu - 15 triệu
 30/08/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

 10 triệu - 12 triệu
 15/08/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu