Cty TNHH Xây Dựng Công Trình hùng Vương

Địa chỉ: Số 670-672 Đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Website: hungvuongco.com.vn

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Cty TNHH Xây Dựng Công Trình hùng Vương không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Số 670-672 Đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô nhân sự
Trên 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
hungvuongco.com.vn