Cửa hàng dụng cụ y khoa và thẩm mỹ Minh Phú

Địa chỉ: 527 Trần Hưng Đạo, Q.1

Số nhân viên: 10-25

Website: Đang cập nhật

12

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Cửa hàng dụng cụ y khoa và thẩm mỹ Minh Phú không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại (nộp Hồ Sơ Trực Tiếp)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Và Thẩm Mỹ Minh Phú

 5 triệu - 7 triệu
 08/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng- Giao Hàng (nộp Hồ Sơ Trực Tiếp)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Và Thẩm Mỹ Minh Phú

 6 triệu - 8 triệu
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại (nộp Hồ Sơ Trực Tiếp)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Và Thẩm Mỹ Minh Phú

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh

Hành Chính Văn Phòng (nộp Hồ Sơ Phỏng Vấn Trực Tiếp)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Và Thẩm Mỹ Minh Phú

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Và Thẩm Mỹ Minh Phú

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Và Thẩm Mỹ Minh Phú

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Vệ

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Và Thẩm Mỹ Minh Phú

 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Và Thẩm Mỹ Minh Phú

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Và Thẩm Mỹ Minh Phú

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Dụng Cụ Y Tế Lương Cao

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Và Thẩm Mỹ Minh Phú

 5 triệu - 7 triệu
 10/12/2016
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Và Thẩm Mỹ Minh Phú

 5 triệu - 7 triệu
 01/12/2016
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Hàng

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Và Thẩm Mỹ Minh Phú

 5 triệu - 7 triệu
 01/01/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu