CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH HỘI AN EXPRESS

Địa chỉ: 32 Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 200-500

Website: http://hoianexpress.com.vn/ha/

27

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH HỘI AN EXPRESS đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Điều Hành Tour Inbound

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 Thương lượng
 31/10/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhân Viên Travel Consultant

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 Thương lượng
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Sales Tour Desk

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 Thương lượng
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Điều Hành Tour - Du Lịch

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 12 triệu - 15 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Travel Consultant

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Điều Hành Tour

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Du Lịch

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh

Điều Hành Tour Du Lịch

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Chi Phí

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sales Tour

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Thuế

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Travel Consultant

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Product Executive

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Điều Hành Tour

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Kho

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Thuế

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu