CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH HỘI AN EXPRESS

Địa chỉ: 32 Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 200-500

Website: http://hoianexpress.com.vn/ha/

21

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH HỘI AN EXPRESS không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Kinh Doanh Du Lịch

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh

Điều Hành Tour Du Lịch

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Chi Phí

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sales Tour

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Thuế

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Travel Consultant

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Product Executive

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Điều Hành Tour

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Kho

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Thuế

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Doanh Thu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Đại Diện Tại Sân Bay Đà Nẵng

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Marketing Tại Hội An

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hội An Express

 Thương lượng
 28/02/2018
 Quảng Nam

Nhà tuyển dụng hàng đầu