Công ty TNHH TM và Chuyển Giao Công Nghệ Thịnh Phát

Địa chỉ: Số 138 Phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai

Số nhân viên: 50-100

Website: tpmayhutchankhong.com

12

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH TM và Chuyển Giao Công Nghệ Thịnh Phát không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH TM Và Chuyển Giao Công Nghệ Thịnh Phát

 5 triệu - 7 triệu
 20/12/2017
 Hà Nội

Kế Toán Nội Bộ

Công Ty TNHH TM Và Chuyển Giao Công Nghệ Thịnh Phát

 5 triệu - 7 triệu
 20/12/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH TM Và Chuyển Giao Công Nghệ Thịnh Phát

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH TM Và Chuyển Giao Công Nghệ Thịnh Phát

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Kế Toán Nội Bộ

Công Ty TNHH TM Và Chuyển Giao Công Nghệ Thịnh Phát

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Kế Toán Nội Bộ

Công Ty TNHH TM Và Chuyển Giao Công Nghệ Thịnh Phát

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội

Nhan Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH TM Và Chuyển Giao Công Nghệ Thịnh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội

Kế Toán

Công Ty TNHH TM Và Chuyển Giao Công Nghệ Thịnh Phát

 Thương lượng
 30/06/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH TM Và Chuyển Giao Công Nghệ Thịnh Phát

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên

Công Ty TNHH TM Và Chuyển Giao Công Nghệ Thịnh Phát

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH TM Và Chuyển Giao Công Nghệ Thịnh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Giao Hàng

Công Ty TNHH TM Và Chuyển Giao Công Nghệ Thịnh Phát

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2016
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu