Công ty TNHH MTV vận tải và du lịch JAC

Địa chỉ: Ngách 464/18 Âu Cơ - Tây Hồ - Hà Nội

Số nhân viên: 200-500

Website: jac.vn

32

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH MTV vận tải và du lịch JAC đang tuyển dụng 13 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

[jac] Lái Xe - Bằng B2,c, D, E - Lương 7.0 -12 Triệu

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 12 triệu
 31/01/2019
 Hà Nội

Lái Xe B2, C, D, E Chế Độ Tốt [lương 7.500.000-12 Triệu]

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 07/02/2019
 Hà Nội

[jac] Lái Xe - Bằng D, E, B2 - Lương 8.0 -10 Triệu

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 8 triệu - 10 triệu
 07/02/2019
 Hà Nội

[jac] Lái Xe - Bằng D, E - Lương 7.5 -12 Triệu

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 12 triệu
 07/02/2019
 Hà Nội

Lái Xe D, E Đi Làm Ngay

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 07/02/2019
 Hà Nội

[jac] Lái Xe - Bằng D, E, B2,c

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 07/02/2019
 Hà Nội

[jac] - Tuyển Nhân Viên Lái Xe Hạng B2,c,d,e Chế Độ Tốt

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 07/02/2019
 Hà Nội

Lái Xe Bằng B2, C, D, E- Lương Cao

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 8 triệu - 12 triệu
 07/02/2019
 Hà Nội

Lái Xe Bằng D, E_thu Nhập Hấp Dẫn

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 8 triệu - 12 triệu
 07/02/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 07/02/2019
 Hà Nội

[jac] - Tuyển Nhân Viên Lái Xe Hạng B2,c Chế Độ Tốt

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 07/02/2019
 Hà Nội

Thợ Sữa Chữa Điều Hòa ô Tô (lương 10 Triệu)

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 07/02/2019
 Hà Nội

[jac] Lái Xe - Bằng D, E, B2 - Lương 7.0 -10 Triệu

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 07/02/2019
 Hà Nội

Thợ Sữa Chữa Điều Hòa ô Tô (lương 10 Triệu)

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 20/11/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 20/11/2018
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Thợ Sửa Chữa ô Tô

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 20/11/2018
 Hà Nội

Thợ Sửa Chữa Điều Hòa ô Tô

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp (lương 7-10 Triệu)

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Chế Độ Thu Nhập Tốt

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội

Lái Xe Bằng D, E - Đi Làm Ngay

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 20/11/2018
 Hà Nội
 8 triệu - 12 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Rửa Xe, Dọn Nội Thất ( Đi Làm Ngay )

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa ô Tô

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Lái Xe Cứu Hộ Giao Thông Gplx Hạng C

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội

Lái Xe Cứu Hộ Giao Thông Gplx Hạng Fc

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 Thương lượng
 30/04/2018
 Hà Nội

Thợ Sửa Chữa ô Tô Du Lịch

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 Thương lượng
 14/06/2018
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu