Công ty TNHH MTV vận tải và du lịch JAC

Địa chỉ: Ngách 464/18 Âu Cơ - Tây Hồ - Hà Nội

Số nhân viên: 200-500

Website: jac.vn

33

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH MTV vận tải và du lịch JAC đang tuyển dụng 24 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Lái Xe Bằng D, E Chế Độ + Thu Nhập Tốt

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 8 triệu - 12 triệu
 12/02/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 12/02/2020
 Hà Nội

Lái Xe B2, C, D, E Chế Độ Tốt [lương 7.600.000-12 Triệu]

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 12/02/2020
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 12/02/2020
 Hà Nội

Lái Xe Bằng D, E Chế Độ + Thu Nhập Tốt

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 12/02/2020
 Hà Nội

Thợ Sửa Chữa ô Tô Du Lịch

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 10 triệu - 12 triệu
 12/02/2020
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 12/02/2020
 Hà Nội

Lái Xe Bằng B2, C, D, E

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 8 triệu - 12 triệu
 12/02/2020
 Hà Nội

Lái Xe D, E Đi Làm Ngay

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 12/02/2020
 Hà Nội

[jac] - Tuyển Nhân Viên Lái Xe Hạng B2,c Chế Độ Tốt

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 12/02/2020
 Hà Nội

[jac] Lái Xe - Bằng D, E - Lương 7.6 -12 Triệu

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 8 triệu - 12 triệu
 12/02/2020
 Hà Nội

[jac] Lái Xe - Bằng D, E, B2 - Lương 7.0 -10 Triệu

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 12/02/2020
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Thợ Sửa Chữa ô Tô

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 12/02/2020
 Hà Nội

[jac] Lái Xe - Bằng D, E, B2 - Lương 8.0 -10 Triệu

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 8 triệu - 10 triệu
 12/02/2020
 Hà Nội
 8 triệu - 12 triệu
 12/02/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp (lương 7-10 Triệu)

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Chế Độ Thu Nhập Tốt

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Rửa Xe, Dọn Nội Thất ( Đi Làm Ngay )

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa ô Tô

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Lái Xe Cứu Hộ Giao Thông Gplx Hạng C

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội

Lái Xe Cứu Hộ Giao Thông Gplx Hạng Fc

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 Thương lượng
 30/04/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Lái Xe Cứu Hộ Giao Thông Gplx Hạng Fc

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 10 triệu - 15 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Lái Xe Cứu Hộ Giao Thông - Lương 10 -15 Triệu

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 10 triệu - 15 triệu
 15/03/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Điều Hành Vận Tải

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Và Du Lịch Jac

 7 triệu - 10 triệu
 17/06/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu