THỜI TRANG KENTA VIỆT NAM- CÔNG TY TNHH KENTA VN

Địa chỉ: 20 Cửu Long, Phường 15, Quận 10

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: http://kenta.vn/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại THỜI TRANG KENTA VIỆT NAM- CÔNG TY TNHH KENTA VN không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu