THỜI TRANG KENTA VIỆT NAM- CÔNG TY TNHH KENTA VN

Địa chỉ: 20 Cửu Long, Phường 15, Quận 10
Website: http://kenta.vn/

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại THỜI TRANG KENTA VIỆT NAM- CÔNG TY TNHH KENTA VN không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
20 Cửu Long, Phường 15, Quận 10

Quy mô nhân sự
Đang cập nhật

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
http://kenta.vn/