Tạp chí Thủy sản Việt Nam

Địa chỉ: Nhà A7, tầng 3, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình

Số nhân viên: 50-100

Website: http://thuysanvietnam.com.vn/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Tạp chí Thủy sản Việt Nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu