CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG LÝ PHÚ VINH

Địa chỉ: 35 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Số nhân viên: 25-50

Website: www.maytinhtien.com www.lyphuvinh.com

62

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG LÝ PHÚ VINH đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán (quận 1)

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Lý Phú Vinh

 5 triệu - 7 triệu
 20/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật (quận 1)

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Lý Phú Vinh

 6 triệu - 8 triệu
 20/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bán Hàng (quận 1)

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Lý Phú Vinh

 7 triệu - 12 triệu
 20/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh (quận 1)

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Lý Phú Vinh

 7 triệu - 15 triệu
 20/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh (quận 1)

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Lý Phú Vinh

 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh (quận 1)

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Lý Phú Vinh

 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing (quận 1)

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Lý Phú Vinh

 10 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing (quận 1)

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Lý Phú Vinh

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bán Hàng (quận 1)

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Lý Phú Vinh

 8 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Kho (quận 1)

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Lý Phú Vinh

 6 triệu - 8 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Trưởng (quận 1)

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Lý Phú Vinh

 15 triệu - 20 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận (quận 1)

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Lý Phú Vinh

 6 triệu - 8 triệu
 15/07/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (quận 1)

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Lý Phú Vinh

 8 triệu - 15 triệu
 15/07/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận (quận 1)

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Lý Phú Vinh

 6 triệu - 8 triệu
 15/07/2019
 Hồ Chí Minh

Thư Ký Kinh Doanh (quận 1)

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Lý Phú Vinh

 7 triệu - 15 triệu
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh

Lập Trình Mobile Android Và IOS (quận 1)

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Lý Phú Vinh

 8 triệu - 15 triệu
 10/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tiếp Tân (quận 1)

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Lý Phú Vinh

 7 triệu - 10 triệu
 15/05/2019
 Hồ Chí Minh

[quận 1] Nhân Viên Giao Nhận

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Lý Phú Vinh

 6 triệu - 9 triệu
 31/03/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh (quận 1)

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Lý Phú Vinh

 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu