Công ty CP quản lý vốn và tư vấn đầu tư quốc tế Asean

Tầng 12, tòa 319 Bộ Quốc Phòng ,63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội

Về công ty

 Số nhân viên: 50-100

 Website: http://halang168.com/


Chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty CP quản lý vốn và tư vấn đầu tư quốc tế Asean đang tuyển dụng 15 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên IT

Công Ty CP Quản Lý Vốn Và Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Asean

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội

Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty CP Quản Lý Vốn Và Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Asean

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội

Trợ Lý Tiếng Trung

Công Ty CP Quản Lý Vốn Và Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Asean

 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2018
 Hà Nội

Lễ Tân

Công Ty CP Quản Lý Vốn Và Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Asean

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội

Trợ Lý Tiếng Trung

Công Ty CP Quản Lý Vốn Và Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Asean

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Quản Lý Vốn Và Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Asean

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Quản Lý Vốn Và Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Asean

 5 triệu - 7 triệu
 30/07/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Quản Lý Vốn Và Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Asean

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Marketing Online

Công Ty CP Quản Lý Vốn Và Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Asean

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh

Công Ty CP Quản Lý Vốn Và Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Asean

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội

Trợ Lý Tiếng Trung

Công Ty CP Quản Lý Vốn Và Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Asean

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội

Nhân Viên IT

Công Ty CP Quản Lý Vốn Và Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Asean

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Quản Lý Vốn Và Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Asean

 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2016
 Hà Nội

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh

Công Ty CP Quản Lý Vốn Và Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Asean

 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2016
 Hà Nội

Nhân Viên IT

Công Ty CP Quản Lý Vốn Và Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Asean

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2016
 Hà Nội

Tuyển dụng nhanh