CÔNG TY CP DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP SỐ 1

Địa chỉ: Tầng 4, Số 8 Cát Linh, Đống Đa, hà Nội

Số nhân viên: 50-100

Website: www.dichthuatso1.com

88

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CP DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP SỐ 1 đang tuyển dụng 7 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Tư Vấn - Chăm Sóc Khách Hàng - Hà Nội

Công Ty CP Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Số 1

 7 triệu - 10 triệu
 10/11/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Nhân Sự - Hà Nội

Công Ty CP Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Số 1

 5 triệu - 7 triệu
 10/11/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Trung - Lương Cao.

Công Ty CP Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Số 1

 5 triệu - 7 triệu
 10/11/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Anh Chuyên Nghiệp

Công Ty CP Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Số 1

 5 triệu - 7 triệu
 10/11/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Nhân Viên Giao Nhận Tài Liệu

Công Ty CP Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Số 1

 5 triệu - 7 triệu
 10/11/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Thu Ngân

Công Ty CP Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Số 1

 5 triệu - 7 triệu
 15/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn - Chăm Sóc Khách Hàng - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Số 1

 7 triệu - 10 triệu
 10/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn - Chăm Sóc Khách Hàng - Hà Nội

Công Ty CP Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Số 1

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Thu Ngân - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Số 1

 5 triệu - 7 triệu
 15/05/2019
 Hồ Chí Minh

CTV Biên Dịch Tài Liệu Tiếng Đức

Công Ty CP Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Số 1

 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

CTV Biên Dịch Tài Liệu Tiếng Anh

Công Ty CP Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Số 1

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Anh Gấp

Công Ty CP Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Số 1

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Nhân Viên Chăm Sóc Fanpage Facebook (part Time)

Công Ty CP Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Số 1

 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn - Chăm Sóc Khách Hàng - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Số 1

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn - Chăm Sóc Khách Hàng - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Số 1

 7 triệu - 10 triệu
 20/03/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Trung - Hà Nội

Công Ty CP Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Số 1

 5 triệu - 7 triệu
 20/03/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Anh - Hà Nội

Công Ty CP Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Số 1

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Anh

Công Ty CP Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Số 1

 5 triệu - 7 triệu
 15/03/2019
 Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Anh - Hà Nội

Công Ty CP Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Số 1

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty CP Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Số 1

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Trung - Đà Nẵng

Công Ty CP Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Số 1

 5 triệu - 7 triệu
 15/03/2019
 Đà Nẵng

CTV Biên Dịch Tài Liệu Tiếng Hán Nôm

Công Ty CP Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Số 1

 5 triệu - 7 triệu
 15/03/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Nhà tuyển dụng hàng đầu