CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II

Địa chỉ: Đường 09 A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa - Đồng Nai, Đồng Nai
Website: www.olamgroup.com

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Đường 09 A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa - Đồng Nai, Đồng Nai

Quy mô nhân sự
Đang cập nhật

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
www.olamgroup.com