CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II

Địa chỉ: Đường 09 A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa - Đồng Nai, Đồng Nai

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: www.olamgroup.com

7

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Export & Import Staff (Cashew Bien Hoa)

Chi Nhánh Công Ty TNHH Olam Việt Nam Tại Khu Công Nghiệp Biên Hòa II

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Đồng Nai

Lao Động Phổ Thông (hạt Điều / Dẻ)

Chi Nhánh Công Ty TNHH Olam Việt Nam Tại Khu Công Nghiệp Biên Hòa II

 5 triệu - 7 triệu
 01/10/2019
 Đồng Nai

[biên Hòa] Kế Toán Kho

Chi Nhánh Công Ty TNHH Olam Việt Nam Tại Khu Công Nghiệp Biên Hòa II

 6 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Đồng Nai

Nhân Viên Kế Toán

Chi Nhánh Công Ty TNHH Olam Việt Nam Tại Khu Công Nghiệp Biên Hòa II

 6 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Đồng Nai

Shipping Staff

Chi Nhánh Công Ty TNHH Olam Việt Nam Tại Khu Công Nghiệp Biên Hòa II

 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Đồng Nai

Nhân Viên Vận Hành Máy (hạt Dẻ)

Chi Nhánh Công Ty TNHH Olam Việt Nam Tại Khu Công Nghiệp Biên Hòa II

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2019
 Đồng Nai

Accountant Staff

Chi Nhánh Công Ty TNHH Olam Việt Nam Tại Khu Công Nghiệp Biên Hòa II

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2019
 Bình Phước

Nhà tuyển dụng hàng đầu