CÔNG TY TNHH HỢP LUẬT

Địa chỉ: 75 đường số 2A Khu dân cư 6B Intresco, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số nhân viên: 25-50

Website: www.ketoanhopluat.com

43

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH HỢP LUẬT đang tuyển dụng 23 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 1 triệu - 3 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh
 1 triệu - 3 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh
 1 triệu - 3 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Pháp Lý Doanh Nghiệp

Công Ty TNHH Hợp Luật

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh
 1 triệu - 3 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh
 1 triệu - 3 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh
 2 triệu - 5 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ

Công Ty TNHH Hợp Luật

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Pháp Lý

Công Ty TNHH Hợp Luật

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh

Thực Tập Kế Toán Không Lương

Công Ty TNHH Hợp Luật

 1 triệu - 3 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 15 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh
 1 triệu - 3 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH Hợp Luật

 15 triệu - 20 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh

Thực Tập Pháp Lý Không Lương

Công Ty TNHH Hợp Luật

 1 triệu - 3 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính

Công Ty TNHH Hợp Luật

 3 triệu - 6 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Hợp Luật

 7 triệu - 11 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Viên Thuế

Công Ty TNHH Hợp Luật

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ

Công Ty TNHH Hợp Luật

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH Hợp Luật

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Hợp Luật

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Trưởng Nhóm Hành Chính

Công Ty TNHH Hợp Luật

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Seo Website

Công Ty TNHH Hợp Luật

 Thương lượng
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Hành Chính

Công Ty TNHH Hợp Luật

 6 triệu - 8 triệu
 18/08/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Kiểm Tra

Công Ty TNHH Hợp Luật

 6 triệu - 8 triệu
 15/08/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Công Ty TNHH Hợp Luật

 3 triệu - 6 triệu
 15/08/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Viên

Công Ty TNHH Hợp Luật

 5 triệu - 7 triệu
 15/08/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu