Xây dựng Hùng Khang

Địa chỉ: 143/3B Đông An Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Số nhân viên: 50-100

Website: http://hungkhangxd.com/

5

việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Xây dựng Hùng Khang không có tuyển dụng nào còn hạn.

Cán Bộ An Toàn Lao Động

Xây Dựng Hùng Khang

 Thương lượng
 31/03/2017
 Bình Dương
 Thương lượng
 31/03/2017
 Bình Dương
 Thương lượng
 31/03/2017
 Bình Dương

Kỹ Sư Trắc Địa Xây Dựng

Xây Dựng Hùng Khang

 Thương lượng
 31/03/2017
 Bình Dương
 7 triệu - 12 triệu
 15/09/2016
 Bình Dương

Nhà tuyển dụng hàng đầu