Công ty cổ phần anh Ngữ Apax

Địa chỉ: Số 149 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội, Việt Nam

Số nhân viên: 500-1000

Website: apaxenglish.com

316

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty cổ phần anh Ngữ Apax đang tuyển dụng 100 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 5 triệu - 7 triệu
 28/11/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Phần Mềm

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax

 20 triệu - 25 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Kiểm Thử

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax

 12 triệu - 15 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu
 29/09/2018
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu
 29/09/2018
 Hà Nội

[núi Trúc] Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax

 7 triệu - 10 triệu
 29/09/2018
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 29/09/2018
 Đà Nẵng

[vĩnh Phúc] Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax

 5 triệu - 7 triệu
 29/09/2018
 Vĩnh Phúc

[tp Vinh] Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax

 5 triệu - 7 triệu
 29/09/2018
 Nghệ An

[hà Nam] Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax

 5 triệu - 7 triệu
 29/09/2018
 Hà Nam
 10 triệu - 12 triệu
 29/09/2018
 Nghệ An

[uông Bí] Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax

 5 triệu - 7 triệu
 29/09/2018
 Quảng Ninh

[phú Thọ] Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax

 5 triệu - 7 triệu
 29/09/2018
 Phú Thọ

[đà Nẵng] Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax

 5 triệu - 7 triệu
 29/09/2018
 Đà Nẵng

[hải Phòng] Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax

 5 triệu - 7 triệu
 29/09/2018
 Hải Phòng

[ninh Bình] Giáo Viên Ngữ Pháp Tiếng Anh

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax

 10 triệu - 12 triệu
 20/09/2018
 Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2018
 Vĩnh Phúc

[tp. Vinh] Chuyên Viên Tư Vấn Chương Trình

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2018
 Nghệ An

[thanh Hóa] Chuyên Viên Tư Vấn Chương Trình

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2018
 Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2018
 Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2018
 Thái Bình

[uông Bí] Chuyên Viên Tư Vấn Chương Trình

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2018
 Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2018
 Quảng Ninh

[bãi Cháy] Chuyên Viên Tư Vấn Chương Trình

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2018
 Quảng Ninh

[hạ Long] Chuyên Viên Tư Vấn Chương Trình

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2018
 Quảng Ninh

[phú Thọ] Chuyên Viên Tư Vấn Chương Trình

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2018
 Phú Thọ

[ninh Bình] Chuyên Viên Tư Vấn Chương Trình

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2018
 Ninh Bình

[lào Cai] Chuyên Viên Tư Vấn Chương Trình

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2018
 Lào Cai

[tp Huế] Chuyên Viên Tư Vấn Chương Trình

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2018
 Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2018
 Hải Phòng

Nhà tuyển dụng hàng đầu