Công ty TNHH tư vấn dịch vụ CTV Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà Nam Anh, số 68/116, Phố Nhân Hòa, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, HN

Số nhân viên: 25-50

Website: Đang cập nhật

16

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH tư vấn dịch vụ CTV Việt Nam đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

[hà Nội] Kỹ Sư Kết Cấu

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ CTV Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Hà Nội

Họa Viên Kết Cấu

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ CTV Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 09/09/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Kết Cấu

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ CTV Việt Nam

 6 triệu - 8 triệu
 31/08/2019
 Hà Nội

[hà Nội] Kỹ Sư Kết Cấu

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ CTV Việt Nam

 6 triệu - 8 triệu
 30/08/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kết Cấu

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ CTV Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 09/09/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Điện

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ CTV Việt Nam

 15 triệu - 20 triệu
 24/04/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Kết Cấu

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ CTV Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2019
 Hà Nội

Họa Viên Kết Cấu

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ CTV Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ CTV Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 11/04/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Kết Cấu

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ CTV Việt Nam

 Thương lượng
 29/09/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Kết Cấu

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ CTV Việt Nam

 Thương lượng
 13/05/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Thiết Kế Cầu Đường

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ CTV Việt Nam

 Thương lượng
 13/05/2018
 Hà Nội

Họa Viên Kết Cấu

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ CTV Việt Nam

 Thương lượng
 30/09/2016
 Hà Nội

Họa Viên Bim Autodes Revit

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ CTV Việt Nam

 Thương lượng
 31/08/2016
 Hà Nội

Họa Viên Bim Autodes Revit

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ CTV Việt Nam

 Thương lượng
 31/08/2016
 Hà Nội

Kỹ Sư Kết Cấu

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ CTV Việt Nam

 Thương lượng
 31/08/2016
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu