Công ty cổ phần ĐT XD XNK TM Siêu Việt

Địa chỉ: Số 15, ngõ 2 - Nguyễn Viết Xuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: sieuvietsvct.vn-sieuvietsvct.com

11

việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty cổ phần ĐT XD XNK TM Siêu Việt không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kiến Trúc Sư Concept

Công Ty Cổ Phần Đt Xd XNK TM Siêu Việt

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư Triển Khai Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Đt Xd XNK TM Siêu Việt

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hà Nội

Kế Toán Trưởng

Công Ty Cổ Phần Đt Xd XNK TM Siêu Việt

 Thương lượng
 20/04/2017
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư Triển Khai Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Đt Xd XNK TM Siêu Việt

 Thương lượng
 28/04/2017
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư Concept

Công Ty Cổ Phần Đt Xd XNK TM Siêu Việt

 Thương lượng
 28/02/2017
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư Concept

Công Ty Cổ Phần Đt Xd XNK TM Siêu Việt

 Thương lượng
 30/11/2016
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư Triển Khai Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Đt Xd XNK TM Siêu Việt

 Thương lượng
 30/11/2016
 Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Đt Xd XNK TM Siêu Việt

 Thương lượng
 30/04/2017
 Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Đt Xd XNK TM Siêu Việt

 Thương lượng
 30/09/2016
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư Thiết Kế ý Tưởng (Concept)

Công Ty Cổ Phần Đt Xd XNK TM Siêu Việt

 5 triệu - 10 triệu
 30/09/2016
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư Triển Khai Hồ Sơ Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Đt Xd XNK TM Siêu Việt

 5 triệu - 10 triệu
 30/09/2016
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu