Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Điện Và Xây Dựng Đông Á

Địa chỉ: Goldsilk complex 430 cầu am – Hà đông – Hà Nội

Số nhân viên: 10-25

Website: Đang cập nhật

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Điện Và Xây Dựng Đông Á không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu