Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ SND

Địa chỉ: Số 8, đg Gò Ô Môi, Phú Thuận, Quận 7

Số nhân viên: 25-50

Website: Đang cập nhật

9

việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ SND không có tuyển dụng nào còn hạn.

Thiết Kế Nội Thất

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Snd

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Xưởng Mộc

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Snd

 12 triệu - 15 triệu
 15/12/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giám Sát Nội Thất

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Snd

 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2017
 Hồ Chí Minh

Họa Viên Nội Thất

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Snd

 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2017
 Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Giám Sát Nội Thất

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Snd

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2017
 Hồ Chí Minh

Hoạ Viên Nội Thất

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Snd

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính (thời Vụ)

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Snd

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2017
 Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Giám Sát Nội Thất

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Snd

 10 triệu - 12 triệu
 15/03/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Snd

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2016
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu