Công ty Cổ phần Tập đoàn An Dương

Địa chỉ: Gia Lâm, Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: adgvietnam.vn/anduonggroup.com

34

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty Cổ phần Tập đoàn An Dương không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kế Toán Trưởng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 10 triệu - 15 triệu
 20/06/2018
 Hà Nội

(đi Làm Ngay) Kế Toán Trưởng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 10 triệu - 15 triệu
 20/06/2018
 Hà Nội

Giáo Viên Tiếng Nhật Có N2

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 12 triệu - 15 triệu
 10/04/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Telesales

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 10 triệu - 12 triệu
 20/12/2017
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu
 20/12/2017
 Hà Nội

Chuyên Viên Pháp Chế

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 7 triệu - 10 triệu
 01/12/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Trưởng Phòng Đào Tạo Trung Tâm Nhật Ngữ

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 20 triệu - 25 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Trợ Lí Tổng Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 20 triệu - 25 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên

Giám Đốc Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 >= 30 triệu
 15/11/2017
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 15/11/2017
 Hà Nội

Giám Đốc Marketing

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 >= 30 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội
 >= 30 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội
 >= 30 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu