Công ty Cổ phần Tập đoàn An Dương

Địa chỉ: Gia Lâm, Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: adgvietnam.vn/anduonggroup.com

37

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Dương đang tuyển dụng 7 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Giáo Viên Tiếng Nhật N2

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 12 triệu - 15 triệu
 01/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Giáo Viên Tiếng Nhật Có N2

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 12 triệu - 15 triệu
 01/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 10 triệu - 15 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu
 20/12/2018
 Hà Nội

Giáo Viên Tiếng Nhật Có N2

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 12 triệu - 15 triệu
 01/12/2018
 Hà Nội

Kế Toán Trưởng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 10 triệu - 15 triệu
 20/06/2018
 Hà Nội

(đi Làm Ngay) Kế Toán Trưởng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 10 triệu - 15 triệu
 20/06/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Telesales

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 10 triệu - 12 triệu
 20/12/2017
 Hà Nội

Chuyên Viên Pháp Chế

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 7 triệu - 10 triệu
 01/12/2017
 Hà Nội

Trưởng Phòng Đào Tạo Trung Tâm Nhật Ngữ

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 20 triệu - 25 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Trợ Lí Tổng Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 20 triệu - 25 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Giám Đốc Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 >= 30 triệu
 15/11/2017
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 15/11/2017
 Hà Nội

Giám Đốc Marketing

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 >= 30 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội
 >= 30 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội
 >= 30 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội
 >= 30 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Tele Sales

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Dương

 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 20/10/2017
 Hà Nội
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu