CÔNG TY TNHH ĐINH GIA VIỆT NAM

Địa chỉ: 185 Lê Kim Lăng Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Số nhân viên: 25-50

Website: Đang cập nhật

11

việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH ĐINH GIA VIỆT NAM đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Trình Dược Viên

Công Ty TNHH Đinh Gia Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Kiên Giang, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 12 triệu - 15 triệu
 07/07/2018
 Đà Nẵng
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2017
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Phú Yên, Quảng Ngãi

Kế Toán Bán Hàng

Công Ty TNHH Đinh Gia Việt Nam

 Thương lượng
 30/03/2017
 Đà Nẵng

Tuyển Gấp Trình Dược Viên

Công Ty TNHH Đinh Gia Việt Nam

 7 triệu - 15 triệu
 31/07/2016
 Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Nam

Quản Lý Bán Hàng Gấp

Công Ty TNHH Đinh Gia Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 20/07/2016
 Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Ngãi, Sóc Trăng

Tuyển Gấp Trình Dược Viên

Công Ty TNHH Đinh Gia Việt Nam

 7 triệu - 15 triệu
 30/04/2017
 Bình Định, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Trình Dược Viên

Công Ty TNHH Đinh Gia Việt Nam

 5 triệu - 15 triệu
 31/07/2016
 Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Nam

Trình Dược Viên

Công Ty TNHH Đinh Gia Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2016
 Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 12 triệu - 15 triệu
 15/07/2016
 Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Ngãi, Sóc Trăng

Tuyển Gấp Trình Dược Viên

Công Ty TNHH Đinh Gia Việt Nam

 7 triệu - 15 triệu
 31/07/2016
 Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Nam

Nhà tuyển dụng hàng đầu