CÔNG TY TNHH ĐINH GIA VIỆT NAM

Địa chỉ: 185 Lê Kim Lăng Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Số nhân viên: 25-50

Website: Đang cập nhật

11

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Hiện tại CÔNG TY TNHH ĐINH GIA VIỆT NAM không có tuyển dụng nào còn hạn.

Trình Dược Viên

Công Ty TNHH Đinh Gia Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Kiên Giang, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 12 triệu - 15 triệu
 07/07/2018
 Đà Nẵng
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2017
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Phú Yên, Quảng Ngãi

Kế Toán Bán Hàng

Công Ty TNHH Đinh Gia Việt Nam

 Thương lượng
 30/03/2017
 Đà Nẵng

Tuyển Gấp Trình Dược Viên

Công Ty TNHH Đinh Gia Việt Nam

 7 triệu - 15 triệu
 31/07/2016
 Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Nam

Quản Lý Bán Hàng Gấp

Công Ty TNHH Đinh Gia Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 20/07/2016
 Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Ngãi, Sóc Trăng

Tuyển Gấp Trình Dược Viên

Công Ty TNHH Đinh Gia Việt Nam

 7 triệu - 15 triệu
 30/04/2017
 Bình Định, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Trình Dược Viên

Công Ty TNHH Đinh Gia Việt Nam

 5 triệu - 15 triệu
 31/07/2016
 Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Nam

Trình Dược Viên

Công Ty TNHH Đinh Gia Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2016
 Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 12 triệu - 15 triệu
 15/07/2016
 Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Ngãi, Sóc Trăng

Tuyển Gấp Trình Dược Viên

Công Ty TNHH Đinh Gia Việt Nam

 7 triệu - 15 triệu
 31/07/2016
 Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Nam

Nhà tuyển dụng hàng đầu