Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam Tại Hà Nội

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Thanh Oai - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội.

Số nhân viên: 50-100

Website: caesar.com.vn

21

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam Tại Hà Nội đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kế Toán Trưởng - Đi Làm Ngay - Mức Lương Thỏa Thuận

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesan Việt Nam Tại Hà Nội

 10 triệu - 25 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Lao Động Phổ Thông

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam Tại Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2019
 Hà Nội

Kế Toán Bán Hàng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesan Việt Nam Tại Hà Nội

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Hà Nội

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung - Đi Làm Ngay

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam Tại Hà Nội

 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesan Việt Nam Tại Hà Nội

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Hà Nội

Lái Xe Văn Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesan Việt Nam Tại Hà Nội

 7 triệu - 10 triệu
 01/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Giao Hàng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesan Việt Nam Tại Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 01/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán ( Bán Hàng- Nội Bộ)

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesan Việt Nam Tại Hà Nội

 7 triệu - 10 triệu
 01/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên IT - Đi Làm Ngay

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesan Việt Nam Tại Hà Nội

 7 triệu - 10 triệu
 01/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Phòng Dự án - Đi Làm Ngay - Được Đào Tạo Kinh Nghiệm

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesan Việt Nam Tại Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 01/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesan Việt Nam Tại Hà Nội

 7 triệu - 10 triệu
 01/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Bảo Vệ - Đi Làm Ngay

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesan Việt Nam Tại Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesan Việt Nam Tại Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 01/07/2019
 Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc Biết Tiếng Trung

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesan Việt Nam Tại Hà Nội

 7 triệu - 10 triệu
 20/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesan Việt Nam Tại Hà Nội

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesan Việt Nam Tại Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu