Công ty TNHH MTV Điện tử Vivo Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 42 Lê Thanh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

16

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Hiện tại Công ty TNHH MTV Điện tử Vivo Khánh Hòa không có tuyển dụng nào còn hạn.

PCs Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Công Ty TNHH MTV Điện Tử Vivo Khánh Hòa

 3 triệu - 5 triệu
 06/11/2018
 Khánh Hòa, Phú Yên

Nhân Viên Kho Làm Việc Văn Phòng

Công Ty TNHH MTV Điện Tử Vivo Khánh Hòa

 5 triệu - 7 triệu
 19/07/2018
 Khánh Hòa

Kế Toán

Công Ty TNHH MTV Điện Tử Vivo Khánh Hòa

 Thương lượng
 09/06/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Bán Hàng (pcs)

Công Ty TNHH MTV Điện Tử Vivo Khánh Hòa

 Thương lượng
 31/01/2018
 Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên

Nhân Viên Sale - Giám Sát Bán Hàng Tại Cửa Hàng

Công Ty TNHH MTV Điện Tử Vivo Khánh Hòa

 Thương lượng
 31/01/2018
 Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên

Chuyên Viên Thế Giới Di Dộng

Công Ty TNHH MTV Điện Tử Vivo Khánh Hòa

 Thương lượng
 31/01/2018
 Bình Định, Khánh Hòa

PCs Leader

Công Ty TNHH MTV Điện Tử Vivo Khánh Hòa

 Thương lượng
 31/01/2018
 Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên

Nhân Sự

Công Ty TNHH MTV Điện Tử Vivo Khánh Hòa

 Thương lượng
 15/08/2017
 Khánh Hòa

Sale Leader

Công Ty TNHH MTV Điện Tử Vivo Khánh Hòa

 Thương lượng
 31/07/2017
 Bình Định

Phiên Dich Viên

Công Ty TNHH MTV Điện Tử Vivo Khánh Hòa

 Thương lượng
 31/01/2018
 Khánh Hòa

Kế Toán

Công Ty TNHH MTV Điện Tử Vivo Khánh Hòa

 Thương lượng
 18/04/2017
 Khánh Hòa

Thủ Quỹ Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH MTV Điện Tử Vivo Khánh Hòa

 Thương lượng
 31/05/2017
 Khánh Hòa
 Thương lượng
 02/02/2017
 Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên

Nhân Viên Sale

Công Ty TNHH MTV Điện Tử Vivo Khánh Hòa

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Công Ty TNHH MTV Điện Tử Vivo Khánh Hòa

 Thương lượng
 09/02/2017
 Khánh Hòa

Nhà tuyển dụng hàng đầu