CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ SỰ KIỆN VIỆT

Địa chỉ: P12-03A - CT2A, KĐT Nam Cường, 234 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số nhân viên: 25-50

Website: skvccorp.vn

22

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ SỰ KIỆN VIỆT không có tuyển dụng nào còn hạn.

Tổ Chức Sự Kiện

Công Ty Cổ Phần Xúc Tiến Thương Mại Và Sự Kiện Việt

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh - Tổ Chức Sự Kiện

Công Ty Cổ Phần Xúc Tiến Thương Mại Và Sự Kiện Việt

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội

Kinh Doanh Khai Thác Sự Kiện - Lương Cao

Công Ty Cổ Phần Xúc Tiến Thương Mại Và Sự Kiện Việt

 10 triệu - 15 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Khai Thác Sự Kiện - Xúc Tiến Thương Mại

Công Ty Cổ Phần Xúc Tiến Thương Mại Và Sự Kiện Việt

 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2018
 Hà Nội

Tư Vấn - Tiếp Thị - Quảng Cáo

Công Ty Cổ Phần Xúc Tiến Thương Mại Và Sự Kiện Việt

 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2018
 Hà Nội

Kinh Doanh Thu Nhập Cao

Công Ty Cổ Phần Xúc Tiến Thương Mại Và Sự Kiện Việt

 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2018
 Hà Nội

Kinh Doanh Thu Nhập Tốt

Công Ty Cổ Phần Xúc Tiến Thương Mại Và Sự Kiện Việt

 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần Xúc Tiến Thương Mại Và Sự Kiện Việt

 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Khai Thác Sự Kiện

Công Ty Cổ Phần Xúc Tiến Thương Mại Và Sự Kiện Việt

 8 triệu - 15 triệu
 22/01/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Truyền Thông - Lương Hấp Dẫn

Công Ty Cổ Phần Xúc Tiến Thương Mại Và Sự Kiện Việt

 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Biên Tập Báo Chí, Khai Thác Quảng Cáo, Tổ Chức Sự Kiện

Công Ty Cổ Phần Xúc Tiến Thương Mại Và Sự Kiện Việt

 7 triệu - 10 triệu
 19/01/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính - Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Xúc Tiến Thương Mại Và Sự Kiện Việt

 3 triệu - 5 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Khai Thác Sự Kiện - Lương Cao

Công Ty Cổ Phần Xúc Tiến Thương Mại Và Sự Kiện Việt

 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh - PR - Event

Công Ty Cổ Phần Xúc Tiến Thương Mại Và Sự Kiện Việt

 7 triệu - 10 triệu
 19/01/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh - Hành Chính - Văn Phòng,

Công Ty Cổ Phần Xúc Tiến Thương Mại Và Sự Kiện Việt

 7 triệu - 10 triệu
 20/01/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu