Công ty TNHH Công nghệ truyền thông - truyền hình

Địa chỉ: 116 Lạc Trung, HBT, Hà Nội

Số nhân viên: 10-25

Website: http://mediatech.vn

50

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Công nghệ truyền thông - truyền hình đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Biên Tập Viên Nội Dung (lương 10tr-25tr)

Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông - Truyền Hình

 10 triệu - 25 triệu
 30/08/2019
 Hà Nội

Kế Toán Tổng Hợp - Kho (lương 10-12 Triệu)

Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông - Truyền Hình

 10 triệu - 12 triệu
 30/08/2019
 Hà Nội

Chuyên Viên Marketing

Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông - Truyền Hình

 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2019
 Hà Nội

Biên Tập Viên Nội Dung (lương 10tr-25tr)

Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông - Truyền Hình

 10 triệu - 25 triệu
 30/08/2019
 Hà Nội

Biên Tập Viên Nội Dung (lương 10tr-25tr)

Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông - Truyền Hình

 10 triệu - 25 triệu
 30/08/2019
 Hà Nội

Tuyển Lập Trình Viên Phay CNC: Mức Lương 9tr- 11tr

Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông - Truyền Hình

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Tuyển Thợ Hàn: Mức Lương 8tr - 10tr

Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông - Truyền Hình

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Lập Trình App Mobile (lương 10tr-25tr)

Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông - Truyền Hình

 10 triệu - 25 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Biên Tập Viên Nội Dung (lương 10tr-25tr)

Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông - Truyền Hình

 10 triệu - 25 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật IT Phần Cứng / Mạng (lương 10 - 25 Triệu)

Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông - Truyền Hình

 10 triệu - 25 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Lập Trình Viên PHP (lương 10tr - 25tr )

Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông - Truyền Hình

 10 triệu - 25 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Lập Trình Viên PHP (lương 10tr - 25tr)

Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông - Truyền Hình

 10 triệu - 25 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật IT Phần Cứng / Mạng (lương 10 - 25 Triệu )

Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông - Truyền Hình

 10 triệu - 25 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Biên Tập Viên Nội Dung - Truyền Thông

Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông - Truyền Hình

 12 triệu - 15 triệu
 30/01/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Lập Trình Website, PHP

Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông - Truyền Hình

 13 triệu - 20 triệu
 30/01/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Mạng/phần Cứng

Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông - Truyền Hình

 13 triệu - 20 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nữ Nhân Viên Marketing / Lương 9 - 13 Triệu

Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông - Truyền Hình

 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Lập Trình Website, PHP

Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông - Truyền Hình

 13 triệu - 20 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Biên Tập Viên Nội Dung - Truyền Thông

Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông - Truyền Hình

 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh - Nhập Khẩu Hàng Hóa

Công Ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông - Truyền Hình

 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu