Công ty Cổ phần Dịch vụ Tự Động Hóa STU

Địa chỉ: 46 Hẻm 34/232/18 Vĩnh Tuy-Hai Bà Trưng-HN

Số nhân viên: 10-25

Website: stu.com.vn

50

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tự Động Hóa STU đang tuyển dụng 6 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tự Động Hóa Stu

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Mua Hàng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tự Động Hóa Stu

 6 triệu - 8 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Lắp Đặt Điện Công Nghiệp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tự Động Hóa Stu

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Lập Trình Vi Điều Khiển

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tự Động Hóa Stu

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Lập Trình Plc

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tự Động Hóa Stu

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội

Kĩ Sư Thiết Kế Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tự Động Hóa Stu

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Lập Trình Plc

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tự Động Hóa Stu

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Kĩ Sư Lập Trình Vi Điều Khiển

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tự Động Hóa Stu

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tự Động Hóa Stu

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Trưởng Nhóm Nghiên Cứu Phát Triển

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tự Động Hóa Stu

 15 triệu - 20 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Lắp Đặt Điện Công Nghiệp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tự Động Hóa Stu

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Trưởng Nhóm Lập Trình Vi Điều Khiển

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tự Động Hóa Stu

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội

Trưởng Nhóm Lập Trình Plc

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tự Động Hóa Stu

 Thương lượng
 14/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán, Hành Chính Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tự Động Hóa Stu

 5 triệu - 7 triệu
 13/01/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật Điện

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tự Động Hóa Stu

 5 triệu - 7 triệu
 13/01/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Lập Trình Plc

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tự Động Hóa Stu

 7 triệu - 10 triệu
 13/01/2019
 Hà Nội

Kĩ Sư Lập Trình Vi Điều Khiển

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tự Động Hóa Stu

 7 triệu - 10 triệu
 13/01/2019
 Hà Nội

Kĩ Sư Thiết Kế Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tự Động Hóa Stu

 7 triệu - 10 triệu
 13/01/2019
 Hà Nội

Kĩ Sư Thiết Kế Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tự Động Hóa Stu

 5 triệu - 7 triệu
 30/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Lắp Đặt Điện Công Nghiệp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tự Động Hóa Stu

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Kĩ Sư Thiết Kế Điện Tử Và Lập Trình Vi Điều Khiển

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tự Động Hóa Stu

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu