Bệnh viện Đa khoa Thành An Thăng Long

Số 144, Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Về công ty

 Số nhân viên: 25-50

 Website: thanhanthanglong.vn

Với Bệnh viện Đa khoa Thành An Thăng Long công tác thu hút đãi ngộ và đào tạo cán
bộ luôn được bệnh viện đặc biệt quan tâm, chú trọng, coi đây là mấu chốt của sự phát triển bệnh
viện trong tương lai.

Chúng tôi đang tuyển dụng

Bệnh viện Đa khoa Thành An Thăng Long đang tuyển dụng 31 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kỹ Thuật Hình ảnh, Xét Nghiệm, Y Sĩ, Điều Dưỡng, Nữ Hộ Sinh

Bệnh Viện Đa Khoa Thành An Thăng Long

 Thương lượng
 30/04/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên IT, Nhân Viên Sửa Chữa Máy Tính

Bệnh Viện Đa Khoa Thành An Thăng Long

 Thương lượng
 30/04/2018
 Bắc Ninh

Kế Toán

Bệnh Viện Đa Khoa Thành An Thăng Long

 Thương lượng
 30/04/2018
 Bắc Ninh

Cử Nhân Y Tế Công Cộng

Bệnh Viện Đa Khoa Thành An Thăng Long

 Thương lượng
 30/04/2018
 Bắc Ninh

Bác Sĩ

Bệnh Viện Đa Khoa Thành An Thăng Long

 Thương lượng
 30/04/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Bệnh Viện Đa Khoa Thành An Thăng Long

 Thương lượng
 30/04/2018
 Bắc Ninh

Dược Sỹ

Bệnh Viện Đa Khoa Thành An Thăng Long

 Thương lượng
 30/04/2018
 Bắc Ninh

Kỹ Sư, Kỹ Thuật Viên Thiết Bị Y Tế

Bệnh Viện Đa Khoa Thành An Thăng Long

 Thương lượng
 30/04/2018
 Bắc Ninh

Thống Kê

Bệnh Viện Đa Khoa Thành An Thăng Long

 Thương lượng
 30/04/2018
 Bắc Ninh

Bác Sĩ

Bệnh Viện Đa Khoa Thành An Thăng Long

 Thương lượng
 30/04/2017
 Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Khác

Nhân Viên IT, Nhân Viên Sửa Chữa Máy Tính

Bệnh Viện Đa Khoa Thành An Thăng Long

 Thương lượng
 30/04/2017
 Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Khác

Kỹ Thuật Hình Ảnh, Xét Nghiệm, Y Sĩ, Điều Dưỡng, Nữ Hộ Sinh

Bệnh Viện Đa Khoa Thành An Thăng Long

 Thương lượng
 30/04/2017
 Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Khác

Dược Sỹ

Bệnh Viện Đa Khoa Thành An Thăng Long

 Thương lượng
 30/04/2017
 Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Khác

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Bệnh Viện Đa Khoa Thành An Thăng Long

 Thương lượng
 30/04/2017
 Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Khác

Nhân Viên Điện Nước, Lái Xe

Bệnh Viện Đa Khoa Thành An Thăng Long

 Thương lượng
 30/04/2017
 Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Khác

Tuyển dụng nhanh