Công ty CỔ PHẦN UV

Địa chỉ: Số 18 Số G, KCN An Hạ, huyện Bình Chánh, Tp.HCM

Số nhân viên: 200-500

Website: uv-vietnam.com.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty CỔ PHẦN UV không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu